Ceļa “Dubkalna ezera meži” pārbūves būvprojekts

Ceļa “Dubkalna ezera meži” posmu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
Pasūtītājs: Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”.
Projekts “Dubkalna ezera mežu” ceļa rekonstrukcijai tiek izstrādāts uzlabojot un nodrošinot kvalitatīvu, drošu un pieejamu vidi iedzīvotāju dzīves telpai, uzņēmējdarbības un lauksaimniecības attīstībai.
“Dubkalna ezera mežu” projekta ietvaros paredzēts izbūvēt veloceliņu, kas ies paralēli ceļam, atsevišķās vietās novirzoties dziļāk mežā, labāk iekļaujoties kopēja ainavā.
Projekts sastāv no divām izbūvējamām kārtām. Pirmajā kārtā plānots izbūvēt ceļu ar šķembu klātni un veloceliņu ar nomales materiālu. Otrajā kārtā ceļam tiek uzklāts asfalts. Pirmajā kārtā iekļauta koka nožogojuma izbūve vietās, kur veloceliņš iet paralēli ceļam. Ceļa pirmajā posmā pie “Dubkalnu” karjera paredzēts izbūvēt koka trepes.

Zilie-kalni-shema.pdf