Projektējam meža ceļus un paralēli jauno objektu projektēšanas darbiem. Pasūtītājs AS “Latvijas Valsts meži” veic iepriekš izstrādāto projektu būvdarbus, kur saskaramies ar nepieciešamību veikt objekta apsekošanu un risināt ar būvdarbu procesu un projekta realizēšanu saistītus jautājumus. Konkrēti šeit “Rudbāržu cels” tiek veikta trases ass uzmērīšana.