06.10.2017. veicām ”Polyroad” SIA projektēto objektu apsekošanu dabā – Daugavas krasta saglabāšana Jaunjelgavā un a/c P85 Rīgas HES – Jaunjelgava km 40.20 – 48.80 rekonstrukcija.
Veicot P85 projekta realizēto risinājumu apsekošanu, konstatējām dažādas nianses, kas turpmākos projektos būtu jāpilnveido un jāņem vērā. Pārrunājam un saņēmām vērtīgus padomus un atziņas no autoruzrauga par būvniecības procesu.