Uzņēmums dibināts 2002. gadā.  Jau vairāk kā desmit gadus “Polyroad” SIA piedāvā ceļu, ielu un laukumu projektēšanas, būvuzraudzības un ekspertīzes pakalpojumus. Mēs esam radošu, atsaucīgu, čaklu roku komanda, kurā darbojas gan studējoši jaunieši gan pieredzi bagāti speciālisti ceļu un tiltu projektēšanas un būvuzraudzības jomā. Mēs izstrādājam ceļu, ielu laukumu būvprojektus un visus ar tiem saistītos komunikāciju pārbūves darbus. Veicam visus sagatavošanās darbus, kas saistīti ar grunšu ģeotehnisko izpēti. Veicam mērniecības darbus un izstrādājam topogrāfisko plānu izstrādi un saskaņošanu. Sertificēti inženieri veic autoruzraudzības un būvuzraudzības darbus Latvijas Valsts galveno un mazāk nozīmīgu ceļu būvniecības procesiem.

  • Dinamika, azarts, profesionalitāte un uzticamība.
  • Tās ir vērtības, kas raksturo mūs gan dzīvē, gan darbā.
  • Mums ir svarīgi būt vienotiem – strādājot vienā komandā, esam atsaucīgi, izpalīdzīgi un lojāli.
  • Mēs esam atbildīgi – esam orientēti uz labi un kvalitatīvi padarītu darbu.
  • Mums patīk lietām pieiet radoši – darbu darām ar prieku, atklājot dažādus jaunus risinājumus kas ļauj darbu padarīt patīkamāku un interesantāku.

Uzņēmuma mērķis – Zinoši un kvalificēti darbinieki, pašpietiekamā darba vidē.
Vīzija – būt vadošajam nozarē.
Misija – uzņēmuma darbības pamats un visi mūsu uzņēmuma iekšējie procesi, lēmumi un ikdienas darbi tiek virzīti lielo mērķu sasniegšanai. Mēs esam atbildīgi un novērtējam mūsu darbinieku ieguldījumu uzņēmuma attīstībā.