Būvuzraudzība

Būvuzrauga atbildība – lai objekts tiktu būvēts pēc projekta un būvniecības gaitā tiktu pieņemti labākie risinājumi. Tas atmaksājas! “Polyroad” SIA piedāvā ceļu būvdarbu uzraudzības pakalpojumus. Pieredzējuši būvuzraugi veic kvalitatīvu un Latvijas Valsts standartiem un būvnormatīviem atbilstošu ceļu būvdarbu uzraudzības procesu, kurā katram Pasūtītājam tiek nodrošināta tā tiesību un interešu ievērošana visā būvdarbu izpildes laikā. Ceļu būvdarbu uzraudzība ir stabila „Polyroad” SIA darbības nozare. Uzņēmumā darbojas ceļu būvdarbu uzraudzības speciālisti ar lielu darba pieredzi un atbildības sajūtu. Viņi neliedz padomus arī gados jaunākajiem darbiniekiem, kuriem ir iespējas, izmantojot tos, paātrināt savu attīstību šajā jomā.

Ceļu projektēšana

Kas ceļa projektu padara par labu projektu? Tas ir saprotams pasūtītājam un realizējams būvuzņēmējam ! "Polyroad" SIA piedāvā ceļu projektēšanas pakalpojumus. Izstrādājam ceļu priekšizpētes projektus, tehniski ekonomiskos pamatojumus, skiču un tehniskos projektus atbilstoši Latvijas Valsts standartu un būvnormatīvu prasībām, kā arī ņemot vērā Pasūtītāja vēlmes.Uzņēmumā ir izveidota ceļu projektēšanas nodaļa, kurā darbojas pieredzējuši ceļu projektēšanas speciālisti - inženieri ar atbilstošu izglītību un prasmēm. Strādājot vienotā komandā, katram Pasūtītājam tiek piedāvāts kvalitatīvs pakalpojums.Šobrīd uzņēmums stabili darbojas ceļu projektēšanas nozarē, par ko liecina izstrādātie ceļu un ielu būvprojekti dažādiem Pasūtītājiem.

Mērniecība

Topogrāfiskie plāni,  precizitāte un augsta detalizācija – tās pamatā top radošas ieceres un grandiozi projekti. Kopš 2014 gada piedāvājam mērniecības pakalpojumu, veicot mērījumus saviem projektiem, kā arī sniedzam ārpakalpojumu. Sertificēta mērnieka komanda veic visa veida topogrāfisko plānu uzmērīšanu un izpildshēmu sagatavošanu.