Labs ceļš sākas ar plānu

Mēs veicam ceļu, ielu un stāvlaukumu projektēšanu, lai katrs projekts varētu būt veiksmīgi realizējams reālās dzīves apstākļos.

Kā mēs palīdzam?

Mūsu inženieru komanda spēs atrisināt jebkuru jautājumu, kas saistīts ar ceļu projektēšanu.

Ceļu projektēšana

Projektējam un plānojam dažāda veida ielas un ceļus, lai projekts būtu saprotams pasūtītājam un ērti realizējams būvuzņēmējam.

Mērniecība

Nodrošinām ar projektu saistītos izpētes un uzmērīšanas darbus, kā arī ar inženierkomunikāciju pārbūvi saistītos darbus.  
intelligence-new

Būvprojekta Ekspertīze

Veicam esošā būvprojekta pārbaudi, izpildot Ministru kabineta noteiktā kārtībā minētas prasības ekspertīzei.  
parking

Pieslēgumu un stāvlaukumu projektēšana

Palīdzam privātpersonām un uzņēmumiem ar stāvlaukumu projektēšanu un pieslēgumu izveidošanu valsts un pašvaldības ceļiem.

glasses

Autoruzraudzība

Kvalitatīva autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai pieņemam lēmumus gan operatīvi, gan profesionāli, lai pieņemtais lēmums būtu labākais un pamatotākais turpmākajam būvniecības procesam.

crane

Meliorācijas sistēmu projektēšana

Atrisinam ūdens novadīšanas problēmas meža un lauksaimniecības zemēs, no problēmu cēloņu konstatēšanas dabā, inženierizpētes līdz akceptētam būvprojektam būvvaldē.

Mūsu lielākie projekti

20 gadu ilgā pieredze ļāvusi strādāt pie daudziem interesantiem un sarežģītiem projektiem.

Pēdējo gadu laikā veikti kopleksi darbi projektēsanā un būvniecībā vienkopus, realizējot ieceri līdz nodošanai ekspluatācijā. 

A2 Autoceļš

Laikietilpīgākais, lielākais un ar inženierbūvēm komplicētākais darbs mūsu pastāvēšanas laikā, kur projektēšanas darbi ilga gandrīz 2 gadus.

P121 Tukums-Kuldīga

Tika veikts skiču projekts, taisnojot līkumainu grants ceļa posmu un veicot saskaņošanas un zemju atsavināšanas darbus. Pēc tam veicām arī tehniskā projekta izstrādi un piedalījāmies būvdarbu procesā veicot autoruzraudzību.

P1O8 Ventspils-Kuldīga-Saldus

Autoceļš tika projektēts, lai katrs pasūtītāja ieguldītais cents tiktu izmantots ekonomiski. Mums izdevās samazināt projekta izmaksas no  ~ 1milj. eur/1km uz ~ 600tk. eur/1km.

Ko saka mūsu klienti

Polyroad no 2015. gada vidus līdz 2016. gada beigām izstrādāja būvprojektu Valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa km 43,20-63,00 pārbūvei. Uzņēmuma kvalificētais personāls būvprojektā izstrādāja sekojošas sadaļas – ceļu daļu, būvkonstrukciju daļu, elektroapgādi un apgaismojuma daļu. Projektēšanas darbi tika veikti kvalitatīvi, termiņā un atbilstoši LR likumdošanai.
Andris Melngailis
Latvijas Valsts Ceļi
Pēc Ogres novada pašvaldības pasūtījuma, Polyroad veica transporta infrastruktūras raksturojuma, satiksmes attīstības Ogrē, inženierģeoloģisko apstākļu, ekoloģisko novērtējuma, inženiertehnisko risinājumu, zemju lietu un ekonomisko analīzi objektā “Autotransporta un gājēju tilta ar pievadceļu pār Ogres upi izpēti. Projekta termiņš bija 8 mēneši. Polyroad komandā ir profesionāli darbinieki, kas izstrādā projektus un veic analīzi atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.
Maija Rinka
Ogres novada pašvaldība
AS “Latvijas Valsts meži”, Rietumvidzemes reģionā Polyroad veica meliorācijas sistēmas “Karogi” atjaunošanas būvprojekta izstrādi. Uzņēmuma komanda apsekoja un uzmērīja grāvjus un pārtīrāmos grāvjus ar kopējo garumu 19,944 km, kur būvprojekta nosusināmā platība ir 240 ha. Būvprojekts tika izstrādāts ļoti augstā kvalitātē, noteiktā termiņā un atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
E.Krastiņš
Latvijas Valsts Meži
Sadarbojāmies ar "Polyroad", SIA, jo, pēc Rēzeknes pilsētas domes pasūtījuma, bija nepieciešams izstrādāt būvprojektus divos objektos. Sadarbības laikā tika veikti šādi projektēšanas darbi – topogrāfiskā uzmērīšana, ceļu daļas izstrāde, ieskaitot gājēju – velosipēdistu celiņa izbūve ar labiekārtošanas elementiem, kā arī VST, ELT, apgaismojums, ŪKT, LKT, ieskaitot lietus ūdens novadīšanas sistēmu. Projekti izstrādāti ļoti kvalitatīvi un termiņā. Projektu kvalitāti apstiprina CSDD audita atzinums.
Aleksandrs Bartaševičs
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs

Piesaki savu projektu!

Projektēšanas, ekspertīzes un meliorācijas darbi


    BūvprojektsBūvprojekts minimālā sastāvā    Sazinies ar mums!

    Aizvērt